Poczta Bułgarii — śledzenie przesyłek pocztowych

{{ serverErrorMsg }}. Nieznany format numeru przesyłki. {{ serverErrorMsg }}.Błędny numer trackingowy. Może miałeś na myśli {{ suggestedTrackCode }}? Sprawdź, czy nie ma literówek.
Niejednoznaczny format numeru przesyłki. Proszę wybrać odpowiedniego dostawce usług pocztowych z listy lub wprowadź inny numer śledzenia.

Możesz śledzić przesyłkę Bulgarian Posts wg numeru monitorowania w trackerze Postal Ninja. Dodaj numery przesyłek do swojej listy osobistej Bulgarian Posts i uzyskaj aktualne informacje o ruchu Twoich paczek.

Poczta Bułgarii — krajowy nadawca usług pocztowych Bułgarii, świadczący usługi wysyłania przesyłek zarówno w kraju, jak i za granicą. Oprócz standardowej dostawy również świadczy usługi dostawy kurierskiej. Jako członek Stowarzyszenia EMS Poczta Bułgarii jest operatorem wyznaczonym do dostarczania przesyłek EMS.

Można wymienić dwa rodzaje ogólnych zakazów i ograniczeń, charakterystycznych dla wszystkich usług pocztowych: według wagi, wielkości i zawartości. Oficjalna strona internetowa Bulgarian Posts zawiera wszystkie niezbędne informacje. Dostępne rodzaje przesyłek, a także ewentualne ograniczenia, które dotyczą wysyłki towarów, zależą również od kraju odbiorcy.

Jakich numerów śledzenia używa Poczta Bułgarii

Przesyłki pocztowe występują w dwóch kategoriach, a głównym kryterium rozdzielenia jest waga przesyłki: do 2 kg — paczki mini, ponad — paczki. Przesyłki z Bułgarii o wadze do 2 kg mogą nie być monitorowane, a paczki i szybka dostawę przesyłek EMC Poczta Bułgarii zawsze rejestruje się i nadawany im numer śledzenia.

Jednolity format numeru przesyłki został zatwierdzony dla przesyłek rejestrowanych międzynarodowych. Numer trackingowy Bulgarian Posts wygląda tak samo i zawiera 13 symboli:

 • RA123456785BG – w przypadku małych przesyłek rejestrowanych z Bułgarii o wadze do 2 kg pierwsza litera – to zawsze R, od słowa Registered;
 • CD123456785BG – numer śledzenia przesyłki Bulgarian Posts o wadze do 20 kg – zawsze zaczyna się od litery C;
 • EE123456785BG – szybka dostawa EMS zaczyna się od litery E.

W strukturze numerów trackingowych, zgodnie z międzynarodowym formatem UPU, litery i cyfry mają znaczenie semantyczne:

 • Pierwsza litera R/C/E – wskazuje rodzaj przesyłki. Numer śledzenia Bulgarian Posts, który rozpoczyna się z litery R (Registered) zostaje nadany rejestrowanym małym paczką;
 • 123456785 – ta seria cyfrowa zapewnia wyjątkowość numeru;
 • BG – oznacza kraj, który świadczy usługi pocztowe.

Śledzenie paczek Bulgarian Posts

Śledzenie pocztowych przesyłek międzynarodowych z Bułgarii może być bardzo przydatnym narzędziem do kontrolowania przemieszczania paczek. Statusy pocztowe będą informować o tym, na jakim etapie znajduje się przesyłka.

Ogólnie, przesyłki międzynarodowe Bulgarian Posts przechodzą przez następujące podstawowe etapy:

 • Odbiór przesyłki w oddziale Bulgarian Posts;
 • Przetwarzanie i dystrybucja w centrum sortowni;
 • Przesyłka trafia do miejsca międzynarodowej wymiany pocztowej, gdzie odbywa się przygotowanie do dalszego przemieszczania;
 • Odprawa celna w kraju nadawcy;
 • Eksport;
 • Import;
 • Odprawa celna w kraju odbiorcy;
 • Sortowanie paczek w kraju przeznaczenia;
 • Wydanieprzesyłki do odbiorcy.
 • jednolite konto z gSconto.com, oraz logowanie za pośrednictwem Facebook, Google, itp.
 • Dodaj numer przesyłki do listy osobistej
  wspólna z gSconto.com lista przesyłek, dostępna z dowolnego urządzenia
 • Już zrobione!
  lista osobista przesyłek z aktualizacją automatyczną, archiwum przesyłek, nazwy i kontrola terminów ochrony zamówień