Australia Post — śledzenie przesyłek pocztowych

{{ serverErrorMsg }}. Nieznany format numeru przesyłki. {{ serverErrorMsg }}.Błędny numer trackingowy. Może miałeś na myśli {{ suggestedTrackCode }}? Sprawdź, czy nie ma literówek.
Niejednoznaczny format numeru przesyłki. Proszę wybrać odpowiedniego dostawce usług pocztowych z listy lub wprowadź inny numer śledzenia.

Wszystkie przesyłki Australia Post można śledzić w śledzeniu przesyłek pocztowych Postal Ninja, jeśli wprowadzisz numer śledzenia w pasku wyszukiwania i klikniesz na przycisk "Znajdź według numeru przesyłki".

Australia Post — państwowy dostawca usług pocztowych Australii, który zapewnia dostawę międzynarodowych przesyłek i korespondencji wewnętrznej dla osób fizycznych i prawnych. Zapewnia również świadczenie ekspresowych usług pocztowych i dostarcza przesyłki EMS. Taryfy za dostawę przesyłek EMS przez Australia Post będą wyższe, ale jest to uzasadnione przez dobrą szybkość dostawy.

Jako członek Światowego Związku Pocztowego prowadzi działalność Australia Post zgodnie z zasadami Światowej Konwencji Pocztowej, która reguluje międzynarodową wymianę pocztową między uczestnikami. Zasadniczym postanowieniem niniejszego rozporządzenia oczywiście jest zakaz przewozu niektórych przedmiotów, takich przesyłek Australia Post nie wolno wysyłać. Należą do nich materiały wybuchowe, substancje palne albo radioaktywne, jak również inne ładunki niebezpieczne, produkty podrobione i pirackie, przedmioty obsceniczne lub niemoralne itp.

Jakie bywają numery śledzenia Australia Post

Przesyłki pocztowe występują w dwóch kategoriach, a głównym kryterium rozdzielenia jest waga przesyłki: do 2 kg — paczki mini, ponad — paczki. Przesyłki z Australii o wadze do 2 kg mogą nie być monitorowane, a paczki i szybka dostawę przesyłek EMC Australia Post zawsze rejestruje się i nadawany im numer śledzenia.

Jednolity format numeru przesyłki został zatwierdzony dla przesyłek rejestrowanych międzynarodowych. Numer trackingowy Australia Post wygląda tak samo i zawiera 13 symboli:

 • RA123456785AU – w przypadku małych przesyłek rejestrowanych z Australii o wadze do 2 kg pierwsza litera – to zawsze R, od słowa Registered;
 • CD123456785AU – numer śledzenia przesyłki Australia Post o wadze do 20 kg – zawsze zaczyna się od litery C;
 • EE123456785AU – szybka dostawa EMS zaczyna się od litery E.

Pierwsza litera R oznacza, że paczka mini jest rejestrowana, litera C – będzie dla paczki, EMC poczta zaczyna się od litery E. Cyfry gwarantują wyjątkowość numeru. A ostatnie litery określają kraj, który świadczy usługi pocztowe, z której przesyłka została wysłana.

Śledzenie paczek Australia Post

Numer trackingowy Australia Post pozwala sprawdzić paczkę i jej stan w drodze przemieszczania. Na każdym odcinku przesyłki informacje o ruchu są wprowadzane do jednolitego systemu śledzenia.

Ogólnie, przesyłki międzynarodowe Australia Post przechodzą przez następujące podstawowe etapy:

 • Odbiór przesyłki w oddziale Australia Post;
 • Przetwarzanie i dystrybucja w centrum sortowni;
 • Przesyłka trafia do miejsca międzynarodowej wymiany pocztowej, gdzie odbywa się przygotowanie do dalszego przemieszczania;
 • Odprawa celna w kraju nadawcy;
 • Eksport;
 • Import;
 • Odprawa celna przez przyjmującego dostawce usług pocztowych;
 • Sortowanie paczek w kraju przeznaczenia;
 • Doręczenieprzesyłki do odbiorcy.
 • jednolite konto z gSconto.com, oraz logowanie za pośrednictwem Facebook, Google, itp.
 • Dodaj numer przesyłki do listy osobistej
  wspólna z gSconto.com lista przesyłek, dostępna z dowolnego urządzenia
 • Już zrobione!
  lista osobista przesyłek z aktualizacją automatyczną, archiwum przesyłek, nazwy i kontrola terminów ochrony zamówień